yusuf

GIMNÁZIUM

A gimnáziumi oktatás 2010-ben kezdődött iskolánkban. Gimnáziumunk is a magyar Nemzeti alaptantervet követi. A tanórák 90%-át angol nyelven oktatjuk, mely egyedülálló lehetőség tanulónk számára.
A gimnáziumi képzésünk akkreditált Magyarországon és a magyar kéttannyelvű érettségi vizsgára készíti fel a tanulókat. Végzőseink nemcsak magyarországi, hanem külföldi egyetemeken is folytathatják tanulmányaikat. Gimnáziumunk tanári kara jól képzett, motivált tanárokból áll, sokan közülük külföldi oktatók, akik anyanyelvükön tanítanak.

GIMNÁZIUM
TOP