clubs

SZAKKÖRÖK-SPORTOK

A sport igen fontos a testi-lelki egészség kialakítása szempontjából. A sportolás következtében fejlődik a mozgáskoordináció. Ezért nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy több lehetőség közül választhassanak a gyermekek. A sporttevékenységeket szakképzett edzők irányítják, figyelemmel kísérve a gyermek életkori sajátosságait.

 

 

ÚSZÁS

Az úszás az egyik leghatékonyabb mozgásforma, hiszen a legtöbb izomcsoportot egyszerre mozgatja meg. A szervezet oxigénfelvétele- és felhasználása az úszás során egyensúlyban van, ezáltal javul a tüdő, a szív és a keringési rendszer teljesítőképessége. A gyerekek nagy örömmel végzik ezt a tevékenységformát.

Az utazást különbusszal oldjuk meg, a Hajós Alfréd Nemzeti Sportuszodába járunk hetente egyszer, ahol a gyerekeket tudásszintjüknek megfelelő csoportokba osztják.

 

LABDÁS TORNA, FOCI

Csütörtök délutánonként labdás ügyességfejlesztő tornát tartanak edzőink óvodánkban, melyre külön lehet jelentkezni. A nagymotoros mozgást fejlesztő edzéseken a gyerekeknek a labdajátékok változatos során keresztül ügyesedik koordinációjuk és állóképességük.

 

ROCKY TÁNCOKTATÁS

A rockyt látványos, könnyen megtanulható táncfigurák és mindenki által kedvelt, vidám hangulatú, pörgős zenék jellemzik. Könnyen elsajátítható alaplépései gyermekek számára is megtanulhatóak és zenére táncolhatóak. Fejleszti a koordinációt, ritmusérzéket, utánzási képességet, felpezsdít és jó kedvre derít.

 

NÉPTÁNC OKTATÁS

A magyar néptánc oktatása rendkívül jó lehetőséget kínál a gyerekeknek egy új mozgásforma megtanulására, valamint a magyar hagyományok behatóbb megismerésére. A lépések egyszerűek, könnyedén elsajátíthatók, a dalok fülbemászók, ritmusosságuk miatt hamar megjegyezhetők. A néptánc jól fejleszti a koordinációt, és hallást-és ritmusérzéket, valamint tartásjavító hatással is bír.

 

KÍVÁNCSIAK KLUBJA

A természettudományok segítségével olyan interaktív foglalkozásokat vezetünk be, ahol a gyermekek megtanulnak önállóan kommunikálni, csapatban dolgozni, és ezen keresztül saját korosztályuknak megfelelően élményszerűen elsajátíthatják a fizika, biológia, környezetvédelem, csillagászat, matematika, infokommunikációhoz kapcsolódó ismereteket. A foglalkozás angol nyelvű és a mai pedagógia eszközeinek színes tárházát használja fel, mint például kooperatív technikák, tevékenység központú és technológia (IKT tábla, fényképezés) alapú módszerek, kísérletek, stb. A részvétel a csoport pedagógusainak szakmai ajánlásához kötött.

 

MAGYAR ANYANYELVI FEJLESZTÉS

A multikulturális környezet miatt a mindennapok során hangsúlyt kell fektetnünk az idegen ajkú gyermekek nyelvtanulására, így szükségessé válik, hogy széles skálán differenciáljunk. Ezen a foglalkozáson azonban csak a magyar anyanyelvű gyermekek játszanak anyanyelvi szintű fejlesztő játékokat, melyek során fejlődik és javul beszédprodukciójuk, szókincsük, mondat- és szövegértésük, általános beszédkultúrájuk.

 

 

TOP