IMAG1114FEJLESZTÉS AZ ÓVODÁNKBAN

Tehetséggondozás

Kiemelten foglalkozunk a tehetségek kibontakoztatásával. Az egyéni sajátosságokhoz, készségekhez igazított bánásmód és egyéni fejlesztés mind ezt szolgálják. Odafigyelünk az erkölcsi, szociális és értelmi képességek fejlődése. Számunkra minden gyermek önálló egyéniség, akikkel érdeklődésüknek, személyiségüknek megfelelően foglalkozunk.

Iskola előkészítés

Az iskolába menő gyermek a délelőtti mikrocsoportos foglalkozáson kívül személyre szabott, egyéni fejlesztésben is részesül. Kiemelt figyelmet fordítunk a nyelvi képzésre, a matematikára és a sportokra.

Angol

Az egész nap folyamán a gyermekek állandóan hallják az angolt, mivel a csoportban dolgozó egyik pedagógus csak angolul kommunikál a gyermekekkel. Tehát valós élethelyzetekben "tanulják" a nyelvet, úgy, mint az anyanyelvüket, a tudatosítás a foglalkozásokon történik.

Matematika

Játékos tevékenységek keretében mikrocsoportonkénti bontásban nagy hangsúlyt fektetünk a gyermekek elemi számolási készségének optimális elsajátíttatására, mely ebben a korban hatékonyan fejleszthető, s mely nélkülözhetetlen a sikeres iskolakezdéshez. A speciális, játékos foglalkozások során a gyermekek megszeretik a matematikát, és eljutnak a számolási készség optimális szintjére. Ennek során megalapozzuk a logikus gondolkodást, amely később az életben való boldogulást is nagyban megkönnyíti.

Nyelvi játékok

A középsős és nagycsoportos gyermekek által igen kedvelt szó-, mondat- és nyelvi játékok megalapozzák és megkönnyítik az iskolai olvasás- és írástanulást. Szinte minden nap kerítünk rá időt. A beszédészlelési gyakorlatok, szójátékok, hangkeresők a gyermekek kedvelt játékai közé tartoznak.

Mikrocsoportos foglalkozás

Kötetlen és kötött foglalkozások keretében ismerkednek a gyermekek a környező világgal, matematikai tapasztalatokat szereznek, művészeti (zenei, irodalmi, vizuális) tevékenységek során pedig fejlődik kreativitásuk. Fontos, számunkra, hogy minél több idő jusson egy-egy gyermekre, ezért az egyéni fejlesztéseken túl mikrocsoportos foglalkozásokat is tartunk.

TOP